Wegenwerken aan de Handelslei in Sint-Job zorgen voor hinder op weg naar Orthoca Noord – Meer info

Praktische info over uw consultatie of ziekenhuisopname.

U kunt uw afspraak online inplannen. Wanneer u kiest om een afspraak online in te plannen, hou er dan rekening mee dat u tijdens het proces gevraagd wordt om de volgende gegevens in te vullen: 

 • rijksregisternummer
 • geboortedatum

U kunt uw afspraak ook telefonisch maken via het nummer 03 320 58 00. Hou rekening met de nodige wachttijden via deze weg. 

Onze specialisten doen consultatie op verschillende campussen. U kan zich 15 minuten voorafgaand aan uw afspraak inschrijven aan de kiosk of aan onze receptie.

De honoraria van consultaties op privé-campussen Kielsevest, Orthoca Noord en Brussel liggen hoger dan honoraria van consultaties in het ziekenhuis te Deurne.

Al onze artsen zijn niet-geconventioneerd. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij u naar de website van AZ Monica.

Indien u een operatie dient te ondergaan, dan zal u hiervoor worden opgenomen in AZ Monica Deurne of AZ Monica Antwerpen.

Wenst u meer informatie aangaande de kostprijs van uw operatie? Contacteer dan ons secretariaat voor een gedetailleerde kostenraming.

Voor meer praktische informatie omtrent een opname verwijzen wij u naar de website van AZ Monica

In België bestaat er een wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Zo heb je als patiënt bijvoorbeeld recht op:

 • een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
 • vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
 • het ontvangen informatie over de gezondheidstoestand
 • het geïnformeerd zijn en vrij toestemmen in een tussenkomst
 • het vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
 • een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • het neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Voor meer informatie over jouw rechten als patiënt kan je terecht op de website van de federale overheid.

Op elke locatie hebben we een aantal voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken bij een consultatie: 

 • rolstoel
 • krukken