Wegenwerken aan de Handelslei in Sint-Job zorgen voor hinder op weg naar Orthoca Noord – Meer info

Alternatieven en complicaties

Alternatieven

In vele gevallen bestaan er conservatieve middelen om uw schouderprobleem te behandelen.  Deze bestaan meestal uit aangepaste kinesitherapie, medicatie en eventueel een infiltratie.  De voor –en nadelen van dergelijke behandelingen zullen met uw arts op de raadpleging besproken worden.

Complicaties

Ondanks alle zorg die u en wij aan voorbereiding en de operatie besteden, kunnen er toch complicaties optreden.  Deze zullen met uw arts op de raadpleging besproken worden.  Hoewel ze meestal in minder dan 5 % van de gevallen voorkomen, zijn de frequentste verwikkelingen na een schouderingreep:

  • wondproblemen (nabloeding, infectie)
  • functiebeperking (stijfheid, krachtsverlies, instabiliteit)
  • blijvende pijn
  • zenuwletsel
  • thrombose
  • loslating of afstoting implantaat
  • fracturen

Deze lijst is uiteraard niet limitatief en het is van belang dat u het informed consent formulier dat u wordt meegegeven op de raadpleging aandachtig leest.