Postoperatieve complicaties na Rug- en nekchirurgie

Alternatieve behandelingen

Het overgrote merendeel van de problemen dewelke in de wervelkolom voorkomen zijn conservatief en dus niet heelkundig op te lossen. Kinesitherapie, medicatie of verschillende soorten infiltraties kunnen soelaas bieden voor het overgrote merendeel van onze patiënten.

Complicaties gerelateerd aan de chirurgie

Voor elke heelkundige ingreep ter hoogte van de nek of de rug wordt u onder algemene anesthesie gebracht. Hier bij kunnen allerhande complicaties optreden zoals.

 • Thrombose in hersenen (herseninfarct of bloeding)  onderste ledematen.
 • Druk neuropathie (zenuwletsels door druk van het liggen) thv ledematen of ogen.
 • Druknecrose (afsterven van huidweefsel door druk van het liggen).
 • Bloedingen tijdens de operatie of nabloedingen.
 • Wond infectie.
 • Urineweginfectie.
 • Zenuwletsels met (blijvend) krachtsverlies tot gevolg.
 • Zenuwletsels met (blijvend) gevoelsstoornissen tot gevolg.
 • Zenuwletsels met blaasproblemen of darmproblemen tot gevolg.
 • Hersenvlies scheur met (blijvende) lekkage van hersenvocht.
 • Malpositie van osteosynthese materiaal (schroeven) waardoor soms heringreep noodzakelijk.
 • Loslating of breken van implantaten.
 • Blijvende rug-, nek- of zenuwpijn in benen of armen.
 • Retrograde ejaculatie.
 • Pijn tgv falen van aanliggende niveau boven of onder niveau van operatie.
 • Heesheid die blijvend kan zijn
 • Complicaties gerelateerd aan het nemen en gebruiken van autogreffe
 • Complicaties gerelateerd aan het gebruik van allogreffe

Deze complicaties komen in wisselende frequentie voor afhankelijk van het type van wervelkolomchirurgie maar ligt voor de meeste gevallen onder de 5 %). De lijst van complicaties is niet limitatief.

We raden u aan hierover te spreken met uw behandelend geneesheer voor u toestemt tot het uitvoeren van de ingreep.